Pot sprejemanja sebe

v vsej svoji resničnosti.

Jesen 2021

V novembru 2021 nadaljujemo s Fraktalno šolo.

Šola je v prvi vrsti namenjena spoznavanju in vse močnejšemu čutenju življenja. Naš cilj je ustvariti varen prostor za vsakega udeleženca, zato so skupine majhne. Vsaka stopnja je omejena na vpis 10 do maksimalno 20 udeležencev. Ta zgornja omejitev velja predvsem za začetno, 1. stopnjo izobraževanja.

FRAKTALNA ŠOLA 2021 / 2022

V Fraktalno šolo oziroma 1. stopnjo izobraževanja se lahko vpišejo vsi, ki so opravili celotni Uvodni modul.

Prijave in informacije: info(at)fraktalnost.si

Vpis 2021/22 je še možen, prijavite se spodaj. ↓

Podrobnejši opis:

PROGRAM ZA RAZVOJ KREATIVNOSTI, SPROSTITVE IN ZABAVE

Uvodni modul

UVODNI MODUL

Omenjeni modul predstavlja vstop v svet fraktalnega risanja. V celoti zaključen Uvodni modul omogoča možnost za vključitev v Fraktalno šolo. Modul obsega tri zaporedne delavnice oziroma srečanja v skupnem trajanju 7 ur.

1. delavnica: Avtoportret duše

Na prvi delavnici se predstavi Metoda fraktalne risbe in izdela prva inicialna, diagnostična fraktalna risba, ki ji rečemo tudi avtoportret duše. Ta nam pove veliko o našem trenutnem notranjem stanju, predvsem o tem, kje smo ujeti, katere potenciale nam je uspelo razviti in kateri še čakajo na našo pozornost.

2. delavnica: Intuitivni cikel

Na drugi delavnici se predstavijo pravila intuitivne korekcije in izdelava intuitivnih korekcijskih risb. Z izdelavo omenjenih risb se podpremo pri realiziranju naših potencialov in odpremo na poti kreiranja lastnega življenja.

3. delavnica: Pregled korekcijskih risb

Na tretji delavnici pregledamo nastale korekcijske risbe, zaključimo mini cikel in se usmerimo na delo naprej, najpogosteje na izdelavo velikega intuitivnega korekcijskega cikla.

V okviru modula prejmete tudi skripto, ki vam pomaga na poti procesa samo-zdravljenja in samo-korekcije. Po zaključenem Uvodnem modulu prejmete potrdilo.

Trajanje:

7 ur

Datum:

termine preverite v meniju Dogodki

Kraj:

BIC Ljubljana ali splet

Izvaja:

dr. Deja Muck

Vodja programa:

dr. Deja Muck

certificirana učiteljica – specialistka MFR
in predstavnica za Slovenijo

Organizator:

Fraktalnost

Podrobnejši opis:

PROGRAM ZA OSEBNI RAZVOJ IN IZOBRAŽEVANJE

1. stopnja izobraževanja

Pogoj za vpis v 1. stopnjo izobraževanja je v celoti zaključen Uvodni modul. Priporoča se vsem, ki se zavedajo, kako pomembno se je izobraževati v prvi vrsti zase, za svojo osebno rast in razvoj. Le tisti, ki smo se že preizkusili v izdelavi fraktalnih risb in si pridobili bogate izkušnje na področju Metode fraktalne risbe, lahko kakovostno posredujemo informacije drugim.

Posamezni modul se izvede znotraj enega meseca in vključuje celodnevno delavnico ter redna tedenska mentoriranja na daljavo, ki se izvajajo 1-krat tedensko. Za način in termine omenjenih srečanj se potem naknadno uskladimo s celotno skupino.

1.1 MODUL: Osnovni program, 1. del

Najprej bomo spoznali celoten program izobraževanja, nato pa najnovejša pravila za izdelavo diagnostične oziroma inicialne risbe. To nam bo omogočilo jasnejši vpogled predvsem v nerealizirane potenciale osebe, ki je risbo izdelala.

Sledila bo predstavitev procesa korekcije in sicer izdelava mini cikla, ki vključuje izdelavo prvih štirih korekcijskih risb. Dokazano je namreč, da že po izdelavi štirih korekcijskih risb, osnovanih na kompleksnih pravilih oziroma pravilih napredne korekcije, začutimo pozitivne notranje spremembe. Na delavnici bomo tako spoznali elemente in simbole ter njihove vibracije in izrisali mreže za izdelavo mini cikla. Ob koncu delavnice bo predstavljen tudi pomen in način izdelave dnevnika.

Podrobno bomo spoznali tudi pomen linij in barv ter kako z njimi vplivamo na spreminjanje svojega notranjega stanja. Predstavljeni bodo tudi načini, kako lahko izvedemo korekcijo trenutnega stanja.

Trajanje:

16 ur:

 • 8 ur delavnica,
 • 8 ur mentoriranje

Datum:

6. november 2021

Kraj:

BIC Ljubljana ali splet

Izvaja:

dr. Deja Muck

1.2 MODUL: Osnovni program, 2. del

Spoznali bomo kratek ključ analize, ki nam bo služil za empirično branje oziroma analiziranje risb.

Kratek ključ je izdelala avtorica metode Tanzilija Polujahtova in omogoča poglobljeno empirično branje oziroma analiziranje fraktalnih risb. Z izkušnjami in prakticiranjem postopoma razvijemo tudi intuitivno čutenje fraktalov in s tem intuitivno analizo, ki pomeni nadgradnjo empirične analize inicialnih fraktalov.

Spoznali bomo veliki cikel napredne korekcije z vključenimi elementi in simboli ter njihovo vibracijo. Veliki cikel vključuje 21 fraktalnih risb po pravilih kompleksne, napredne korekcije in se priporoča med soočanjem z velikimi življenjskimi izzivi, saj nas izredno globoko podpre. Znanstveno je dokazano, da tisto kar ponovimo in utrdimo 21-krat, usvojimo in ponotranjimo. Na omenjeni delavnici bomo opravili tudi praktične vaje, ki nam bodo omogočile lažjo izdelavo fraktalnih risb v procesu korekcije. Modul bomo zaključili z vajami intuitivne in empirične analize.

Trajanje:

16 ur:

 • 8 ur delavnica,
 • 8 ur mentoriranje

Datum:

11. december 2021

Kraj:

BIC Ljubljana ali splet

Izvaja:

dr. Deja Muck

1.3 MODUL: Umetniški fraktali

Na delavnici bomo spoznali pet različnih form oziroma tehnik izdelave umetniških fraktalnih risb.

Tako bomo izdelali Energijski odtis, ki je namenjen sprostitvi in vzpostavitvi stika s sabo. Ker mrežo izdelamo v zelo kratkem času, nastanejo predvsem velika polja, ki ob barvanju omogočajo sprostitev fizičnega telesa. Sledila bo zelo zanimiva tehnika, imenovana Videti nevidno – let moje duše, katere namen je, da v kaosu iščemo red. V izrisani mreži najdemo motiv in na ta način postanemo senzitivnejši ter opazimo stvari, ki jih prej nismo bili sposobni videti. S tehniko, imenovano Risanje motiva, bomo ustvarili močnejšo sinhronizacijo z namero oziroma našimi cilji. Ob izdelavi fraktala se ustvari sinhronizacija misli in občutkov, da lažje udejanjimo svoje cilje.

V drugem delu delavnice bomo spoznali Fraktalno grafiko, ki nam omogoča povečati kreativnost in transformirati stereotipne vzorce ter fraktal Sierpinski, katerega namen je izboljšanje koncentracije, pozornosti in spomina.

Trajanje:

16 ur:

 • 8 ur delavnica,
 • 8 ur mentoriranje

Datum:

5. februar 2022

Kraj:

BIC Ljubljana ali splet

Izvaja:

dr. Deja Muck

1.4 MODUL: Zapiranje kroga

Na zadnjem modulu bomo spoznali preproste in hitre načine diagnostike in korekcije trenutnega stanja. Ti nam omogočajo takojšnje reprogramiranje našega notranjega stanja in vrnitev emocionalne stabilnosti.

Sledila bo izdelava kontrolne grafike, ki se izdela po zaključku velikega cikla in nam pokaže napredek glede na prvi narisan inicialni fraktal na začetku cikla.

Modul bomo zaključili z izdelavo Fraktalne mavrice. Z risanjem mavrice ustvarjamo lastno barvno harmonijo. Med risanjem raziskujemo različne pritiske, s katerimi ustvarjamo različne barvne nianse in vibracije posameznih barv.

Trajanje:

16 ur:

 • 8 ur delavnica,
 • 8 ur mentoriranje

Datum:

16. april 2022

Kraj:

BIC Ljubljana ali splet

Izvaja:

dr. Deja Muck

1.5 DODATNI MODUL: Otroški svet fraktalov
Izvaja: prof. Martina Kosec

(Dodatni modul za tiste, ki želijo delati z otroki – po naknadnem dogovoru s skupino.)

Trajanje:

16 ur:

 • 8 ur delavnica,
 • 8 ur mentoriranje

Datum:

junij 2022

Kraj:

BIC Ljubljana ali splet

Izvaja:

prof. Martina Kosec

IZPIT IN CERTIFIKAT III

Po zaključku obveznega programa se lahko pristopi k izpitu za pridobitev Cerifikata III in naziva PRAKTIK Metode fraktalne risbe.

Vodja programa:

dr. Deja Muck

certificirana učiteljica – specialistka MFR
in predstavnica za Slovenijo

Organizator:

Fraktalnost

Podrobnejši opis:

PROGRAM ZA PROFESIONALNO DELO

2. stopnja izobraževanja

Po izvedeni 1. stopnji izobraževanja se kandidatu, ki se želi poglobljeno seznaniti z metodo ali pa se želi z njo profesionalno ukvarjati, priporoča poglobljen študij analize fraktalne risbe in integracija metode s fraktalno numerologijo in fraktalnim gibanjem. 2. stopnja izobraževanja vključuje štiri module, ki so opisani v nadaljevanju.

2.1 MODUL: Fraktali za dosego življenjskega cilja

Na modulu se bomo naučili novih metod, ki nas bodo podprle na poti kreiranja lastnih ciljev.

Naučili se bomo postaviti operativne, taktične in strateške naloge, za kar se bo izrisalo tudi določeno vrsto fraktalnih risb. Poleg risanja je potrebno izvajati tudi kompenzacijo, to pomeni določiti aktivnosti, ki služijo kot podpora na poti k cilju. Na delavnici se bomo naučili pet novih tehnik risanja in sicer; fraktalno jedro, risba s simbolom, risba s sliko, risba s črkami in s tekstom.

Trajanje:

16 ur

Datum:

13. november 2021

Kraj:

BIC Ljubljana ali splet

Izvajata:

dr. Deja Muck,

prof. Martina Kosec

2.2 MODUL: Fraktalno gibanje

Med procesom risanja, preko gibanja z roko, ustvarjamo na papirju različne oblike linij. Različini gibi roke na papiru ustvarijo vedno nove, drugačne dražljaje v možganih in posledično se zgodijo spremembe v naših življenjih.

V omenjenem modulu bomo poglobili svoje znanje o formah in elementih, s katerimi izdelujemo mreže fraktalnih risb. Spoznali bomo pomen elementov in kako jih koristiti z namenom aktiviranja potencialov. Omenjene elemente bomo raziskovali tudi skozi gibanje telesa ter govorili o koordinaciji, emocijah in podzavesti. Povezovali bomo glasbo in forme, glasbo in različne pritiske ter raziskovali ritem v glasbi in ga prikazali z linijami in barvami na papirju.

Trajanje:

16 ur

Datum:

15. januar 2022

Kraj:

BIC Ljubljana ali splet

Izvajata:

dr. Deja Muck,

prof. Martina Kosec

2.3 MODUL: Napredna analiza

Analiziranje fraktalnih risb je izjemno zanimivo a tudi odgovorno delo. Paziti moramo na etični kodeks, saj vstopamo v biopolje osebe.

Za kakovostno analizo moramo poleg znanja imeti kar se le da veliko izkušenj in razvito intuicijo. Na ta način lahko pridobimo veliko pomembnih informacij o notranjem stanju osebe.

Omenjen modul nam bo omogočil poglobljen vpogled v analizo fraktalnih risb. Poglobili bomo znanje o barvah in njihovem pomenu. S pomočjo velikega ključa, ki ga je postavila avtorica metode Tanzilija Polujahtova in vključuje 72 značilk ter novih tehnik analize bomo usvojili dodatna znanja, ki nam bodo pomagala pridobiti več informacij o notranjem stanju osebe. Pri analizi bomo uporabljali „pravilo 5 korakov“. Poleg teorije se bodo izvajale tudi praktične vaje.

Trajanje:

16 ur

Datum:

5. marec 2022

Kraj:

BIC Ljubljana ali splet

Izvajata:

dr. Deja Muck,

prof. Martina Kosec

2.4 MODUL: Fraktalna numerologija

Vsako število ima svoje lastnosti, vibracijo in energijo. Ko se števila v datumu rojstva združijo, se ustvari vibracija, ki vsaki osebi nekako „determinira“ njene lastne potenciale. Kakšni oziroma kateri so naši potenciali? So blokirani ali jih realiziramo?

Spoznali bomo kako vibrirajo števila in kako se njihova vibracija sklada z barvami. V prvem delu delavnice bomo na osnovi Pitagorovega algoritma in datuma rojstva naredili izračune zase in za svoje najbližje. Nato bomo spoznali lastnosti vibracije posameznih števil, na osnovi katerih bomo analizirali dobljene izračune.

V drugem delu delavnice bomo števila povezali z barvami in njihovimi lastnostmi. S poznavanjem lastnosti števil in barv ter njihove razporeditve v numerološkem kvadratu datuma rojstva, lahko „napovemo“ življenjske dogodke ter izvedemo korelacijo v skladu s pozitivnimi rezultati v tekočem letu. Delavnica se zaključi z risanjem fraktalne risbe, ki služi kot nekakšna korekcija oziroma podpora za realizacijo potencialov v tekočem letu.

Trajanje:

16 ur

Datum:

30. april 2022

Kraj:

BIC Ljubljana ali splet

Izvaja:

dr. Deja Muck,

prof. Martina Kosec

IZPIT IN CERTIFIKAT II

Po zaključku obveznega programa se lahko pristopi k izpitu za pridobitev Cerifikata II in naziva UČITELJ – SVETOVALEC po Metodi fraktalne risbe.

OPOMBA: Na modulih 2.1 FRAKTALI ZA DOSEGO ŽIVLJENJSKEGA CILJA in 2.3 NAPREDNA ANALIZA, lahko sodelujejo vsi, ki so opravili vsaj mini cikel napredne korekcije v okviru 1. stopnje izobraževanja.
Na modulih 2.2 FRAKTALNO GIBANJE in 2.2 FRAKTALNA NUMEROLOGIJA lahko sudjelujejo osebe, ki so opravile celoten UVODNI MODUL.

Vodja programa:

prof. Martina Kosec

certificirana učiteljica – specialistka MFR
in predstavnica za Hrvaško

dr. Deja Muck

certificirana učiteljica – specialistka MFR
in predstavnica za Slovenijo

Organizator:

Fraktalnost

Podrobnejši opis:

PROGRAM ZA SPECIALISTIČNO DELO

3. stopnja izobraževanja

Zadnja, 3. stopnja izobraževanja je namenjena integraciji fraktalne risbe z drugimi področji Pomoči z umetnostjo in širše. Vrnili se bomo v popolnoma spontano risanje in vse močnejše čutenje ter zaupanje svoji intuiciji, da so občutki, ki se bodo ob tem pojavili popolnoma v skadu z našim notranjim stanjem. 3. stopnja je namenjena temu, da posameznik spozna širše možnosti uporabe metode in si na ta način odpre svoje polje možnosti za nadaljne raziskave.

3.1 MODUL: Roka zdravja
Izvaja: prof. Martina Kosec

Vsak organ ima svojo funkcijo in vibracijo in zanj ne uporabljamo samo ene barve ampak kombinacije barv, saj vsaka na svoj način pomaga pri optimizaciji njegovega delovanja.

Na tej delavnici bomo izvedeli, katere barvne kombinacije pomagajo pri delovanju posameznih organov. V okviru modula se bomo naučili tehnike risanja, ki pomaga izboljšati zdravje. Risali bomo na papir, lahko pa tudi neposredno na telo (dlan), body painting. Tehnika temelji na metodi zdravljenja Su Jok.

Trajanje:

16 ur

Datum:

18. december 2021

Kraj:

BIC Ljubljana ali splet

Izvaja:

Martina Kosec

3.2 MODUL: Predstavitev področij pomoči z umetnostjo
Dramska igra / Predstavitev arhetipov in integracija z risbo

Izvajajo:
prof. Alenka Vidrih, Lidija Verčkovnik, dr. Deja Muck

V omenjenem modulu bomo spoznali različna področja in orodja, ki jih vključujemo v Pomoč z umetnostjo, Art Therapy.

Na tej delavnici bomo izvedeli, katere barvne kombinacije pomagajo pri delovanju posameznih organov. V okviru modula se bomo naučili tehnike risanja, ki pomaga izboljšati zdravje. Risali bomo na papir, lahko pa tudi neposredno na telo (dlan), body painting. Tehnika temelji na metodi zdravljenja Su Jok.

Trajanje:

16 ur

Datum:

22. januar 2022

Kraj:

BIC Ljubljana ali splet

Izvajajo:

prof. Alenka Vidrih,

Lidija Verčkovnik,

dr. Deja Muck

3.3 MODUL: Integracija plesa in risbe

Izvajata:
dr. Bojana Boh Podgornik, dr. Deja Muck

V prvem delu modula bo predstavljena metoda 5Ritmov.

Pet Ritmov® je enostavna in hkrati globoka in kompleksna gibalno-plesna praksa. Temelji na načelu, da usklajeno telesno gibanje vpliva na vitalno energijo, čustva, racionalni um in duhovne razsežnosti človeka, tako da se telo in psiha naravno uravnovešata in usklajujeta. Metodo je zasnovala Gabrielle Roth (ZDA), ki je v svojem dolgoletnem poklicnem delu z različnimi skupinami ljudi prepoznala pet značilnih načinov gibanja. Poimenovala jih je pet ritmov: tekoči ritem (Flowing), stakato (Staccato), kaos (Chaos), lirični ritem (Lyrical) in globoka tišina (Stillness).
V drugem delu modula bomo vključili spontano risanje po metodi fraktalne risbe. Izrisali bomo linijsko mrežo pred začetkom delavnice, nato bo sledilo izrisovanje mrež petih ritmov. Na koncu se bomo podali v spontani ples in ob zaključku narisali zopet linijsko mrežo (morda tudi obarvano risbo), ki bo predstavljala naše korigirano notranje stanje.

Trajanje:

16 ur

Datum:

19. februar 2022

Kraj:

BIC Ljubljana ali splet

Izvajata:

dr. Bojana Boh,

dr. Deja Muck

3.4 MODUL: Integracija zvoka in risbe

Izvajata:
dr. Helena Gabrijelčič Tomc, dr. Deja Muck

V prvem delu modula bosta predstavljena zvok in svetloba, ki ju spontano ustvarja ter preko katerih komunicira človeški DNK, tako v snovnem svetu pa tudi multidimenzijsko.

Kot medij izraznosti skozi geometrijo, bo predstavljena alkimija zvoka in risbe. spoznali bomo spontano neartikulirano zvokovno izražanje, ki onkraj znanih konceptov in jezikoslovja temelji na občutkih in notranjem doživljanju posameznika. Spontano izražanje z avtentičnimi glasovi in zvoki gradijo posamezniku lastno nekonceptualno jezikoslovje, ki odvisno od namere s pozornostjo nagovarja čustveno, mentalno, snovno in duhovno telo, pa tudi celične, genetske, dušne in subtilnejše frekvenčne nivoje ter kozmične aspekte.
V drugem delu bomo izvedli nekaj praks spotanega sproščanja lastnega glasu in uglaševanja s snovnim, čustvenim, mentalnim in eteričnim telesom in njegovimi deli. ustvarjanje z alkimijo zvoka in svetlobe skozi geometrijo pa bomo izkusili s spontanim zvokovnim izražanjem in sočasnim risanjem linijske, morda pa tudi obarvane risbe. Za lažji začetek bomo uporabili metodo songdance.

Trajanje:

16 ur

Datum:

9. april 2022

Kraj:

BIC Ljubljana ali splet

Izvajata:

dr. Helena Gabrijelčič Tomc,

dr. Deja Muck

3.5 DODATNI MODUL: Podpora v delu po MFR

(Pravno-ekonomski vidiki, smernice za postavitev raziskovalnega dela)

Trajanje:

16 ur

Datum:

še sporočimo.

Kraj:

BIC Ljubljana ali splet

Izvajata:

še sporočimo.

IZPIT IN CERTIFIKAT I

Po zaključku obveznega programa se lahko pristopi k izpitu za pridobitev Cerifikata I in naziva UČITELJ – SPECIALIST po Metodi fraktalne risbe.

Program izvajajo:

prof. Martina Kosec, 
certificirana učiteljica – specialistka MFR

prof. Alenka Vidrih,
akademska dramska igralka in skrbnica magistrskega študijskega programa Pomoč z umetnostjo, Pedagoška fakulteta Ljubljana

dr. Deja Muck,
certificirana učiteljica – specialistka MFR

dr. Bojana Boh Podgornik,
certificirana učiteljica metode 5Ritmov

dr. Helena Gabrijelčič Tomc,
raziskovalka in izvajalka spontanega, neartikuliranega petja

Lidija Verčkovnik,
raziskovalka človeških arhetipov

Organizator:

Fraktalnost

IZPITI IN CERTIFIKATI

Potek šolanja

Fraktalna šola, v okviru katere izvajamo izobraževanje po Metodi fraktalne risbe (MFR), vključuje tri stopnje.

Po vsaki stopnji je možno opraviti izpit. Ni pa nujno, če si želite izobraževati le za osebno rast. Po opravljenem izpitu, kandidat prejme potrdilo oziroma certifikat o svojem znanju in izkušnjah za dano stopnjo izobrazbe. To potrdilo omogoča tudi profesionalno uporabo metode pri delu z drugimi. Možnosti dela so opredeljene v certifikatu za vsako stopnjo posebej.

Naj vas ne zmede ...

… po zaključku 1. stopnje izobraževanja z izpitom pridobite Certifikat III, po zaključku 2. stopnje pridobite Certifikat II in po zaključku 3. stopnje Certifikat I. Certifikat I predstavlja najvišjo doseženo izobrazbo v okviru izobraževanja po Metodi fraktalne risbe. Prevzeli smo ruski način, ki ga je postavila avtorica metode, Tanzilija Polujahtova.

IZPIT 1. STOPNJE – CERTIFIKAT III

PRAKTIK MFR

Priporočilo vsem, ki vstopate v Fraktalno šolo je, da se izobražujete v prvi vrsti zase, za svojo osebno rast in razvoj. 1. stopnja izobraževanja je namenjena prav temu. Le tisti, ki smo se preizkusili v izdelavi fraktalnih risb in si pridobili bogate izkušnje na področju Metode fraktalne risbe, lahko kakovostno posredujemo informacije drugim.

Pogoji za izpit

Za izpit je potrebno sodelovati na delavnicah:

 • Uvodni modul
 • Osnovni program 1. del
 • Osnovni program 2. del
 • Umetniški fraktali
 • Zapiranje kroga
 • Otroški svet fraktalov (če kandidat želi delati z otroki)

Priprava na izpit

Po zaključenem izobraževanju kandidat izbere mentorja, ki ga vodi v proces priprave na izpit.

Kandidatom za izpit 3. stopnje so lahko mentorji vsi učitelji-specialisti MFR, torej s pridobljenim Certifikatom I. 

Kandidat za izpit pripravi:

 • fraktalne risbe celotnega intuitivnega cikla
 • fraktalne risbe celotnega velikega cikla
 • umetniške fraktalne risbe
 • referat

Mentorji/izvajalci

Izpit 1. stopnje izvajajo:

 • dr. Deja Muck (Slovenija),
 • prof. Martina Kosec (Hrvaška),
 • Tanzilija Polujahtova (Rusija).

Po opravljenem izpitu kandidat prejme Certifikat III. Tako postane praktik MFR. To mu daje pravico do izvajanja celotnega Uvodnega modula.

Pomembno:

certifikata III ni potrebno obnavljati.

IZPIT 2. STOPNJE – CERTIFIKAT II

UČITELJ – SVETOVALEC PO MFR

Po izvedeni 1. stopnji izobraževanja se kandidatu, ki se želi profesionalno ukvarjati z Metodo fraktalnega risanja priporoča poglobljen študij analize fraktalne risbe, učenje novih tehnik risanja za doseganje življenjskega cilja in integracija metode s fraktalno numerologijo in fraktalnim gibanjem.

Pogoji za izpit

Za izpit je potrebno sodelovati na delavnicah:

 • Fraktali za dosego življenjskega cilja
 • Napredna analiza
 • Fraktalno gibanje
 • Fraktalna numerologija

Priprava na izpit

Kandidat za izpit pripravi:

 • fraktalne risbe novega velikega cikla
 • analize risb sedmih oseb
 • korekcijske risbe petih oseb, ki jih je vodil skozi mini cikel
 • mapo z risbami fraktalov za dosego življenjskega cilja, izvedeno analizo na osnovi fraktalne numerologije (lastno analizo in analizo družinskih članov), dve risbi, ki vključujeta fraktalno numerologijo (dan rojstva, tekoče leto) ter nove umetniške fraktalne risbe
 • projektno oziroma seminarsko nalogo

Kandidat, ki prejme Certifikat II postane učitelj – svetovalec MFR. To mu daje dodatne možnosti dela z drugimi. Učitelj – svetovalec dela z ljudmi individualno ali pa v manjših skupinah. Vodi jih skozi veliki cikel. Učitelj-svetovalec lahko sodeluje v Fraktalni šoli kot asistent. Izpit 2. stopnje izvaja prof. Martina Kosec (Hrvaška) ter Tanziliya Poluyahtova (Rusija). Kandidatom za izpit 2. stopnje so lahko mentorji vsi učitelji – specialisti MFR, torej s pridobljenim Certifikatom I.

Mentorji/izvajalci

Izpit 2. stopnje izvajajo:

 • prof. Martina Kosec (Hrvaška),
 • Tanzilija Polujahtova (Rusija).

Kandidat, ki prejme Certifikat II postane učitelj – svetovalec MFR. To mu daje dodatne možnosti dela z drugimi.

Pomembno:

certifikat II je potrebno obnavljati vsaki dve leti. Za obnovo certfikata je potrebno pokazati svoja dela zadnjega dvoletnega obdobja. 

IZPIT 3. STOPNJE – CERTIFIKAT I

UČITELJ – SPECIALIST MFR

Po opravljenem izpitu 2. stopnje se kandidat loti nadaljnjih raziskav uporabe metode in snovanja novih tehnik risanja fraktalnih risb. Z izpitom potrdi kakovost svojega dela. Pridobi dodatna znanja in kompetence za kompleksnejše, raziskovalno delo. Po opravljenem izpitu 3. stopnje pridobi Certifikat I in postane učitelj – specialist MFR.

Pogoji za izpit

Za izpit je potrebno sodelovati na delavnicah:

 • Roka zdravja (obvezno)
 • Predstavitev področij pomoči z umetnostjo (obvezno)
 • Integracija plesa in risbe (fakultativno)
 • Integracija zvoka in risbe (fakultativno)
 • Podpora v delu MFR (pravno-ekonomski vidiki, načrtovanje in izvedba raziskav) (fakultativno)

Priprava na izpit

Kandidat za izpit opravi:

 • 114 ur konkretnega dela z drugimi (izvedba delavnic in mentoriranje)
 • vodenje skupin, organizacija srečanj
 • usklajevanje dela s slušatelji in kolegi (praktiki, učitelji) 1. in 2. stopnje
 • delavnice, ki se jih je udeležil v okviru 3. stopnje izobraževanja in delavnice avtorice metode, vezane na novosti v razvoju metode
 • organiziranje razstav, predavanj, okroglih miz, sodelovanje na konferencah

 Kandidat za izpit pripravi:

 • raziskovalno delo (lastni prispevek k metodi in metodični priročnik)
 • kratek opis razvoja svojih aktivnosti in evidenca slušateljev na delavnicah
 • ostalo po dogovoru z avtorico metode

Mentorji/izvajalci

Izpit 3. stopnje izvaja:

 • Tanzilija Polujahtova (Rusija).

Raziskovalno delo se napiše v sodelovanju z avtorico metode Tanzilijo Polujahtovo (Rusija), ki izvede tudi izpit.

Kandidat, ki prejme Certifikat I postane učitelj – specialist MFR.

Pomembno:

certifikat I je potrebno obnavljati vsaki dve leti. Za obnovo certfikata je potrebno pokazati svoja dela zadnjega dvoletnega obdobja.