Vrste fraktalnih risb

Vrste fraktalnih risb

Obstaja več vrst fraktalne risbe, toda od začetka se ukvarjamo predvsem z inicialnimi oz. diagnostičnimi fraktali, ki prikazujejo realno notranje stanje osebe, in korekcijskimi fraktali, ki pomagajo vzpostaviti ravnovesje na vseh področjih. Z analizo prvih treh inicialnih fraktalnih risb se lahko ugotovijo tako težave kot (ne)realizirani potenciali osebe, ki jih je narisala. Če ta nadaljuje z risanjem fraktalov po navodilih najprej osnovne, nato pa kompleksne korekcije, kmalu opaža pozitivne spremembe v sebi in okolici, saj tlakuje najpomembnejšo življenjsko pot – pot k sebi.

Druge vrste fraktalnih risb:

Fraktali namere – izdelujemo jih z namenom rešitve konkretne situacije/težave, torej kot orodje za lažje uresničevanje zastavljenega cilja.

Fraktali zdravja – izdelujemo jih z namenom izboljšanja zdravja, okrevanja, ozdravitve.

Umetniški fraktali –izdelujemo jih z namenom umetniškega izražanja, posledično tudi doseganja ravnovesja, harmonije, navdiha.

Fraktali v paru ali skupini – izdelujemo jih z namenom druženja, povezovanja, spoznavanja, skupne rasti in razvoja.

Pri vseh vrstah fraktalov je osnovna tehnika risanja enaka – risbo izdelamo z zaprtimi očmi. Čas risanja osnovne risbe je odvisen od vrste fraktalne risbe. Po izdelavi risbe/fraktalne mreže sledi barvanje polj z barvicami, izbiranje katerih poteka pri inicialnih fraktalih intuitivno (z zaprtimi očmi), sicer pa namensko.