Nova knjiga Deje Muck: Brezmejna moč fraktalov

SVETO POSLANSTVO
Fraktalna risba me v marsičem spominja na ikonopisje, ki sem se mu posvečal
pred leti. Hotenje pravih ikonopiscev je, da ikona ni delo človeških rok
(da ni »rokodelski izdelek«). Ikona je podpis Večnosti. Zato se ne riše, pač
pa piše. Sveti duh usmerja ikonopiščevo roko, da se po njej prebuja sveta
podoba. Ikona je inkarnacija očem nevidne resničnosti, je sporočilo iz ozadja,
je približevanje Bistvenosti na obrobje prepoznavnosti, je torej izraz
D/duha in srca. Zato ikona ohranja pečat skrivnostnosti, v kateri je navzoča
resničnost, enako pa velja tudi za fraktalno risbo.
Tudi fraktalna risba prelisiči pamet, da lahko preideta v izraz duh in srce,
da se lahko izriše dejanska resničnost osebe. Razum je v času racionalizma
postal ječar našega osebnega jedra. Fraktalna risba nas osvobaja iz zaprtosti.
Naš resnični jaz se lahko končno izrazi in se da prepoznati. Kakšna
osvoboditev.
Kot na ikoni zaznamo in prepoznamo sveto podobo, tako na fraktalni risbi
zaznamo in prepoznamo notrino posamezne osebnosti. Obenem pa prihaja
na plan tudi tisto, kar je mogoče razrešiti in sprostiti.
Fraktalna risba omogoča vračanje k pristni človečnosti, predvsem pa k prepoznani
svetosti posamezne osebe v njeni neponovljivi izvirnosti. Zato je
njeno uvajanje v naš čas in prostor sveto poslanstvo. Deji Muck se, tudi po
tej knjigi, zanj zahvaljujem.

pater Karel Gržan

Avtorica knjige z novo knjigo ozavešča moč metode fraktalne risbe in njeno delovanje prikaže ter ga podpre skozi različne, tudi znanstvene načine gledanja. Tako se najprej osredotoči na razlago pojma fraktalnosti in fraktalnih vzorcev, ki se pojavljajo v naših življenjih. Spoznamo, da so fraktalni vzorci v bistvu meddimenzijski in večplastni in da tudi pri fraktalih velja znani rek: kakor zgoraj tako spodaj. To spoznanje pa lahko prikliče veliko »aha!« trenutkov. Nato dojamemo, kako pomembno je, da začnemo v svojih življenjih ozaveščati prisotnost energije, frekvence in vibracije. Vse to avtorica prikaže tudi skozi fraktalno risbo. V nadaljevanju opišemo pomen pristnosti, intuicije in moči koherence. V zaključnih poglavjih pa še dodatno začutimo moč delovanja metode, saj spoznamo, da ima metoda fraktalne risbe močan vpliv ne le na našo fizično, ampak tudi na energijsko, informacijsko in duhovno raven.
V zadnjem poglavju je predstavljen vpliv risanja po metodi fraktalne risbe na spremembo energijskega polja človeka. Rezultati so bili pridobljeni z uporabo Kirlianove kamere. Meritve so avtorici omogočile, da je blagodejne učinke uporabe metode podkrepila s številčnimi vrednostmi ter s tem njeno delovanje tudi znanstveno podprla.
Povsem na koncu knjige je še priloga z mnenji uporabnikov metode ter čudovita galerija fraktalnih risb s prijetno vibracijo in blagodejnim učinkom. Že samo z opazovanjem teh risb lahko, če si to dopustimo, začutimo pozitivno energijsko spremembo v telesu.

Knjiga Pot ljubezni – pot k sebi prinaša v Slovenijo kar dve več kot zanimivi metodi za duševno-duhovni razvoj. Tako Metoda notranjega ljubečega povezovanja s sabo kot Metoda risanja fraktalnih risb imata velik potencial sprožiti in izpeljati transformacijo, ki naj bi jo vsak od nas doživel skozi evolucijsko potovanje duše. Obe metodi skupaj ob rednem prakticiranju sta učinkovita formula za preobrazbo ranjenih delov sebe in razcvet srca.

»Ko sem Deji omenil metodo risanja fraktalne risbe, o kateri sam sicer ne vem veliko, sem začutil, da ji bo pisana na kožo. Po tem se je vse zgodilo hitro, kot da je bil scenarij za Dejo že napisan. Kot znanstvenica in predavateljica se je kmalu povezala z Martino Kosec na Hrvaškem, nato pa tudi z avtorico metode Tanzilijo Polujahtovo, ki sta jo uvedli v metodo.

Rezultat je edinstvena knjiga v našem prostoru, ki je pred vami. Zapolnjuje manjkajoče področje v obilici ponudbe (bolj ali manj učinkovitih) sodobnih metod reševanja človekovih težav in duhovnega razvoja. Posebno vrednost knjige vidim v tem, da je Deja na zelo enostaven, sprejemljiv in tudi laikom razumljiv način povezala znanstven pristop, ki zahteva natančnost, jasnost in učinkovitost, s kvantnim, ki zajema nekoliko manj znane pristope kvantne fizike, nevroznanosti in drugih metod, ki se nahajajo na robu znanosti.

Avtorica vseskozi ohranja holističen pristop, ki predpostavlja na vse gledati večdimenzionalno, vključuje širši pogled na svet in življenje samo, pa tudi povezavo duhovnega in materialnega. V knjigi ponuja tako teoretične razlage kot tudi način, kako to znanje praktično uporabiti za izboljšanje zdravja in odnosov, razumevanje svoje situacije in uresničevanje potencialov. Posebno pohvalo pa si Deja zasluži za pogum, da se – kar ni ravno običajno v znanstvenih krogih – podaja na področja, kjer tvega obsojanje in stigmatizacijo kolegov, ki zaradi ohranjanja položaja v družbi ali osebne nepripravljenosti ne zmorejo narediti kvantnega preskoka v svojem razvoju, torej delovati celostno.«

Marjan ogorevc

bioterapevt, raziskovalec, publicist, iz spremne besede

Več o knjigi

Knjiga Pot ljubezni – pot k sebi prinaša v Slovenijo kar dve več kot zanimivi metodi za duševno-duhovni razvoj. Tako Metoda notranjega ljubečega povezovanja s sabo kot Metoda risanja fraktalnih risb imata velik potencial sprožiti in izpeljati transformacijo, ki naj bi jo vsak od nas doživel skozi evolucijsko potovanje duše. Obe metodi skupaj ob rednem prakticiranju sta učinkovita formula za preobrazbo ranjenih delov sebe in razcvet srca.

Metodo notranjega ljubečega povezovanja s sabo avtorice Margaret Paul boste spoznali v prvem delu knjige in ga odlikuje preprost opis zelo pomembne teme: razvijanje odnosa z našim notranjim otrokom, torej prehod iz stanja ranjenega v odrasli jaz ob preobrazbi škodljivih podzavestnih vzorcev. Poleg vsega drugega nam lahko ta proces pomaga vzgojiti temeljno zaupanje, da smo na svetu s posebnim razlogom, ki je večji in lepši kot to, kar nam odslikava trenutna realnost ali mislimo o sebi.

Metoda risanja fraktalnih risb avtorice Tanzilije Polujahtove vpliva na pomembne psiho-fizične funkcije človeka in sodi med novejše metode (samo)pomoči z umetnostjo. V knjigi je metoda opisana do te mere, da lahko sami narišete tako inicialne fraktale kot izpeljete osnovno analizo ter korekcijo. Vse to prinaša drugi del knjige, nekaj osnovnih informacij pa izvolite TUKAJ.

Using the Fractal Drawing Method, Deja proved to herself that the boundaries of what is possible could be moved. Because she experienced extremely strong and positive results when she applied this method in her own life, she greatly enjoys spreading this acquired knowledge so anyone can benefit from it. She is a holder of the Level 1 Fractal Method of Diagnosis and Correction of Human Condition Certificate, which she received directly from the author of the method, and she is a representative of Slovenia in the International Association for the Development and Dissemination of the Fractal Method “Projection”. In addition, Deja devotes herself to upgrading and developing the method, especially in the field of energy fractal portraits.

I see the book’s unique value in the way in which Deja connected her scientific approach, which requires precision, clarity, and efficiency, with the quantum field that covers somewhat lesser-known approaches to quantum physics, neuroscience, and other edge scientific methods, and in the helpful way she conveyed her findings in a very clear and accessible language, understandable even to the lay person. Throughout the book the author maintains a holistic approach, which presupposes a multidimensional view of everything, including a broader view of the world and life itself, as well as the connection between the spiritual and the material.

The book provides theoretical explanations and guidelines on how to put this knowledge into practice in order to improve one’s health and relationships, understand one’s situation, and realize one’s potentials. 

Marjan ogorevc

Slovenian biotherapist, researcher, publicist

About the book

I believe there are no coincidences in life; the door will be opened sooner or later to those who knock. I got in touch with Marjan Ogorevc, who advocates a holistic approach to solving all kinds of problems. In addition, I got to know the process of Inner Bonding by Margaret Paul, introduced to me by my friend Barbara Mozetič. Thus began my journey of true self-discovery.

Life is not a picnic, insights last for a moment, and there is a constant “battle” between the wounded self and the true self in us. Our true self is connected with our intuition but is often unintentionally ignored. We lack the courage to listen to it and follow it, and so the bond between us and the universe is broken. It is very important to realize that we are beings between heaven and earth. It is also important to establish and become aware of the most important axis of our life – the axis mundi. This axis must flow through the true and not through the wounded self, otherwise it has no effect.

Marjan Ogorevc once said to me, “Deja, Art therapy, fractal drawing, I feel that would be something right for you.” From that moment on, my life trajectory turned upwards and I embarked on a path of intense inner transformation. Ogorevc simply encouraged me to explore this method because he himself did not know it well; he had only heard about it, so I started researching it on my own. The Fractal Drawing Method is just one of a wide range of tools which allow us to establish contact with our true self, with our essence. Since I have an extremely positive experience with it and have been actively researching and teaching it for the last two years, I decided to present it in a book. The first part of the book includes content which supports the central theme of the book – the Fractal Drawing Method – from different angles. The second part, which I wrote with my mentor, Prof. Martina Kosec, describes the method in detail and provides a starting point on the most beautiful path you will ever take – the path to your own self.

I hope you enjoy reading the book, creating your own fractals along with plentiful fresh life experiences. And I’ll be glad if you share them with me.

Deja