KAJ SO FRAKTALI?

Naše telo in misli so del velikega fraktala, ki odraža celoto – fraktal univerzuma.

Začetki fraktalne geometrije segajo v 70. leta prejšnjega stoletja, ko je B. Mandelbrot začel objavljati prve rezultate svojega dela s področja fraktalov. Širši javnosti je osnove fraktalne geometrije predstavil v knjigi z naslovom The Fractal Geometry of Nature (Fraktalna geometrija narave), ki je izšla leta 1982. V njej je zbral mnogo primerov pojavljanja fraktalov v naravi: od rojenja zvezd v vesolju, avtomobilov na cesti, poti strele po nebu in dviganja cigaretnega dima do prepletanja žil v človeškem srcu ter geometrijskih oblik iz rastlinskega in živalskega sveta.

Fraktali so geometrijski objekti, katerih temeljna značilnost je samopodobnost in nejasna, nedoločljiva dimenzija. To pomeni, da z ustrezno povečavo dela fraktala dobimo fraktal, ki je podoben ali povsem enak izvornemu ali pa ga sestavljajo enaki geometrijski elementi kot izvorni fraktal. Fraktale je mogoče povečati neskončno mnogokrat in pri vsakem novem povečanju se vidijo podrobnosti, ki pred povečanjem niso bile vidne in količina novih podrobnosti je vedno približno enaka.

Pogosto jih srečamo v naravi. Krasen primer sta plod brokolija in list praproti – če ju razdelimo na dele so le ti enake oblike kot celota.

Tako kot lahko zakonitosti zlatega reza najdemo povsod na in v našem telesu, tako lahko najdemo tudi fraktale. Naše telo je del velikega fraktala, ki odraža celoto – fraktal univerzuma.

Naše misli in spomini so manjši deli fraktala univerzuma, v katerih se prav tako odraža celota. Vsak organ, tkivo, celica v telesu so prežeti z duhom, ki povezuje vse.

Z risanjem fraktala rišemo del sebe. Del večje celote. Zlijemo se z duhom, ki povezuje um, čustva in telo.

Fraktalna risba je kot mali del življenja in ta mali del prikazuje naše življenje – od rojstva do zdaj. Vsako polje v fraktalu predstavlja neko področje našega življenja.

 

Informacije o izdelavi fraktalnih risb in tečajih

deja.muck@gmail.com            +386 (0) 40 828 641