Delavnice

PROGRAM ZA RAZVOJ KREATIVNOSTI, SPROSTITVE IN ZABAVE

 

Uvodni modul

Trajanje: 6 ur

Cena: 100

Modul obsega dve ločeni 3-urni delavnici, torej skupaj 6 ur. Cena celotnega modula je 100 .

Delavnica: Avtoportret duše

Trajanje: 3 ure

Cena: 30

Na delavnici je predstavljena Metoda fraktalne risbe in udeleženci izdelajo inicialno fraktalno risbo. Ta nam pove veliko o našem trenutnem notranjem stanju, predvsem o tem, kje smo ujeti, katere potenciale nam je uspelo razviti in kateri še čakajo na našo pozornost; pri realiziranju teh nam obilno pomaga izdelava korekcijske fraktalne risbe.

Delavnica: Intuitivni cikel

Trajanje: 3 ure

Cena: 70

Predstavi se Metoda ljubečega povezovanja s sabo in preprosta korekcija, ki nas pripelje v močen stik s samim sabo. Možno je tudi nadaljnje mentorstvo na daljavo med procesom izdelave korekcijskih risb oz. samokorekcije.

Preprosti umetniški fraktali

Trajanje: 3 ure

Cena: 40

Delavnica je namenjena vsem, ki so se predhodno že srečali z Metodo fraktalne risbe.

1.   del

Odtis duše / energijski odtis

Gre za izdelavo hitre fraktalne risbe, mreža za katero se izdela z zaprtimi očmi v 15 sekundah. Nastala polja obarvamo po pravilih metode, torej glede na energijski pomen barv. Gre za preprosto risbo, ki nam omogoča v kratkem času vzpostaviti notranjo harmonijo.

Videti nevidno

Fraktalna mreža se izdela intuitivno, z zaprtimi očmi. Predhodno si lahko postavimo namen – pridobiti odgovor na določeno vprašanje. V nastali mreži se nato med polji poišče simbol oz. motiv, ki ga pobarvamo po pravilih. Nastala risba s simbolom/motivom pogosto prinese odgovor na zastavljeno vprašanje.

Risanje motiva

Fraktalna mreža se izdela intuitivno, z zaprtimi očmi. Predhodno si lahko postavimo namen – pridobiti odgovor na določeno vprašanje. V nastali mreži se nato med polji poišče simbol oz. motiv, ki ga pobarvamo po pravilih. Nastala risba s simbolom/motivom pogosto prinese odgovor na zastavljeno vprašanje.

2. del

Delo s teksturami je zelo dekorativna in močna umetniška fraktalna tehnika. Polja mreže, izdelane z zaprtimi očmi, namesto z barvanjem zapolnimo z različnimi teksturami ali s kombinacijo barvanja in teksturiranja.

PROGRAM ZA OSEBNO RAST IN RAZVOJ

 

1. STOPNJA IZOBRAŽEVANJA

 

Osnovni program

Trajanje: 16 ur

Cena: 250

Osnovni program vključuje precej kompleksna in natančna pravila izdelave korekcijskih fraktalnih risb, ki jih je postavila avtorica metode Tanzilija Polujahtova. Gre za poglobljeno poznavanje metode, vključno z analizo inicialnih fraktalnih risb po ključu. Osnovni program je nujen pogoj za opravljanje izpita 3. stopnje oz. če želite o metodi poučevati druge.

1.  del

Trajanje: 8 ur

Izdelava diagnostične, inicialne risbe

Diagnostično oz. inicialno risbo izdelamo na osnovi najnovejših pravil avtorice metode; to nam omogoči jasnejši vpogled predvsem v nerealizirane potenciale osebe, ki je risbo izdelala.

Izdelava korekcije – mini cikla

Z vključitvijo določenih elementov in simbolov izdelamo mini cikel. Praksa potrjuje, da že po izdelavi štirih korekcijskih risb, osnovanih na kompleksnih pravilih, začutimo pozitivne notranje spremembe.

Izdelava dnevnika

Z vključitvijo določenih elementov in simbolov izdelamo mini cikel. Praksa potrjuje, da že po izdelavi štirih korekcijskih risb, osnovanih na kompleksnih pravilih, začutimo pozitivne notranje spremembe.

2. del

Trajanje: 8 ur

O funkciji linije in barv

Podrobno spoznamo pomen linij in barv ter kako z njimi vplivamo na spreminjanje svojega notranjega stanja.

Kratek ključ in intuitivno / empirično branje risb

Kratek ključ je izdelala avtorica metode in omogoča poglobljeno empirično branje oz. analiziranje fraktalnih risb. Z izkušnjami in prakticiranjem postopoma razvijemo tudi intuitivno analizo, ki pomeni nadgradnjo empirične analize inicialnih fraktalov.

Veliki cikel (mentorstvo)

Veliki cikel vključuje 21 fraktalnih risb po pravilih kompleksne korekcije in se priporoča med soočanjem z velikimi življenjskimi izzivi, saj nas izredno globoko podpira pri upoštevanju intuicije ter vztrajanju pri tistih odločitvah, ki nam bodo prinesle harmonijo, zadovoljstvo in obilje. Znanstveno je dokazano, da tisto, kar ponovimo in utrdimo 21-krat, usvojimo in ponotranjimo.

PROGRAM NAPREDNIH FRAKTALNIH TEHNIK

Spoznavanje naprednih fraktalnih tehnik je namenjen vsem, ki so zaključili Uvodni modul Programa za razvoj kreativnosti, sprostitve in zabave ali Osnovni program 1. Stopnje izobraževanja Programa za osebno rast in razvoj.

Program vključuje več zaporednih delavnic, na katerih se predstavi običajno po štiri teme.

Trajanje posamezne delavnice: 4 ure

Cena: 40

FRAKTAL ČUSTVENE STABILNOSTI – pomaga nam ugotoviti, na katerem področju potrebujemo več miru in stabilnosti ter kje so meje naše cone udobja, pa tudi, s katerimi aktivnostmi se približujemo svojim ciljem in na kakšne načine spotikamo sami sebe.

FRAKTALI ZA SPREMEMBO, PREMIKE IN IZBOLJŠANJE POSLA – pomagajo nam uvideti, v kolikšni meri živimo svoje talente in koliko smo avtentični pri poslovnem delovanju, hkrati pa nas vse bolj približujejo sebi, ob čemer dajemo svetu tisto, kar najbolje znamo in zmoremo.

FRAKTAL KRISTALNEGA UMA ZA FINANČNO OBILJE – pomaga se osredotočiti na srčne želje in vrednote, zaradi katerih želimo povečati finančne prilive, ter nas spodbuja pri pritegovanju denarja, ki ga za to potrebujemo.

FRAKTAL ENOSTI – pomaga uravnovešati levo in desno možgansko hemisfero, kar povečuje kreativne in intelektualne potenciale, domišljijo, intuicijo ter hkrati strukturiranost, prizemljenost pri izražanju sebe.

FRAKTALNA MANDALA – pomaga pri notranji harmonizaciji in uglaševanju vseh življenjskih področij.

FRAKTAL PODPORE ZA DOLOČENO TEMO – pomaga nam pri podpiranju samih sebe ali koga drugega na emocionalni in mentalni ravni.

FRAKTALNI AVTOPORTRET – pomaga nam odkrivati in gojiti svojo pristno naravo ter se na najboljši način uglasiti s samim seboj.

SPIRALNI FRAKTAL – pomaga premakniti življenjsko energijo in preobraziti vedenje oz. čustvovanje, ki ga sami ne zmoremo dovolj učinkovito spremeniti.

VIBRACIJSKI FRAKTAL IN FRAKTAL TRENUTNE STABILIZACIJE – pomagata doseči hitro čustveno stabilizacijo v trenutkih vznemirjenosti.

KONTROLNA RISBA S TEKSTURAMI – pomaga vzpostaviti večjo skrb zase in uravnovešati družinske odnose.

ANGEL PODPORE – pomaga pri zaščiti pred negativnimi vplivi.

MREŽNI FRAKTAL – pomaga pri osredotočanju na svoje življenjsko poslanstvo in odkrivanje ter razvijanje notranjega bogastva.

KARAVANSKI FRAKTAL – pomaga pri povezovanju ljudi, predvsem ko več ljudi na ta način nudi podpori eni osebi.

KROGI NAŠEGA VPLIVA – pomagajo nam pridobiti jasnejšo predstavo o tem, pri katerih področjih/situacijah imamo največjo možnost vpliva, kje manjšo in kje je potrebna modrost sprejemanja neizbežnega.

FRAKTALNO DRUŽINSKO DEBLO – pomaga bolje spoznati naše družinske povezave in konstelacije ter kako so povezane z nami tu in zdaj.

FRAKTALNA GEOMETRIJA SIERPINSKEGA – pomaga vzpostaviti red in jasnost v življenju.

ROKA ZDRAVLA – pomaga blažiti in odpravljati zdravstvene težave.

FRAKTAL ŽIVLJENJSKEGA NAMENA – pomaga natančneje prepoznati osebne življenjske cilje, jih lažje dosegati in pri tem slediti določenim korakom.

FRAKTALNE MINIATURE NARAVE – pomagajo vzpostaviti globljo povezanost z naravo.

FRAKTALNA PTICA SREČE – pomaga povečati vitalno energijo in nas pripravi na uspešen življenjski polet.

UMETNIŠKI FRAKTAL – spodbuja umetniško žilico v človeku, ga plemeniti, bogati in opogumlja za ustvarjalnost tudi na drugih področjih.

UMETNIŠKI FUNKCIONALNI FRAKTAL – pomaga vzpostaviti čustveno, fizično in mentalno zdravje.

ZDRAVILNE BESEDE V FRAKTALU – pomaga pri začutenju lastne vrednosti, kar prinese pogum, širše zavedanje, več priložnosti in obilja.

FRAKTALI Z ELEMENTI IN SIMBOLI IZ CIKLA – pomagajo se nam usmeriti na določen vidik življenja, npr. izboljšati splošno harmoniziranost, učinkoviteje postavljati meje v odnosih, doseči več odločnosti ali okrepiti glas intuicije, začutiti več volje za reševanje službenih težav in odpravljanje slabih navad, spremeniti način razmišljanja/komuniciranja.

FRAKTALNA MAVRICA – pomaga pri celostnem uglaševanju telesa, duše in duha v mavričnem spektru.

FRAKTALI ŽIVLJENJSKIH NALOG – pomagajo ozaveščati osebne življenjske naloge, med drugim tudi prepričanja, ki so potrebna preobrazbe, da bi dosegli uspeh, harmonijo in srečo.

 

V kolikor bi želeli metodo uporabljati tudi za delo z drugimi ljudmi in pridobiti certifikat je potrebno opraviti izpit 3. stopnje, ki vključuje:

-          opravljen Osnovni program,

-          opravljena delavnica Umetniški fraktali,

-          cikel 21 risb po pravilih kompleksne korekcije,

-          priprava zapiskov/dnevnika in končnega referata,

-          mapa umetniških fraktalnih risb,

-          dve konzultaciji z mentorjem.