Delavnice

PROGRAM ZA RAZVOJ KREATIVNOSTI, SPROSTITVE IN ZABAVE

 

Uvodni modul

Trajanje: 6 ur

Cena: 100

Modul obsega dve ločeni 3-urni delavnici, torej skupaj 6 ur. Cena celotnega modula je 100 .

Delavnica: Avtoportret duše

Trajanje: 3 ure

Cena: 30

Na delavnici je predstavljena Metoda fraktalne risbe in udeleženci izdelajo inicialno fraktalno risbo. Ta nam pove veliko o našem trenutnem notranjem stanju, predvsem o tem, kje smo ujeti, katere potenciale nam je uspelo razviti in kateri še čakajo na našo pozornost; pri realiziranju teh nam obilno pomaga izdelava korekcijske fraktalne risbe.

Delavnica: Intuitivni cikel

Trajanje: 3 ure

Cena: 70

Predstavi se Metoda ljubečega povezovanja s sabo in preprosta korekcija, ki nas pripelje v močen stik s samim sabo. Možno je tudi nadaljnje mentorstvo na daljavo med procesom izdelave korekcijskih risb oz. samokorekcije.

PROGRAM ZA OSEBNI RAZVOJ IN IZOBRAŽEVANJE

 

1. STOPNJA IZOBRAŽEVANJA

Program je namenjen vsem, ki so zaključili celotni Uvodni modul. Obsega 64 ur, v okviru katerih je izvedenih 5 mesečnih srečanj po 8 ur, skupaj 40 ur vključno s 24 ur mentoriranj na daljavo. Posamezni modul se izvede znotraj enega mesca in vključuje celodnevno delavnico ter redna tedenska mentoriranja na daljavo, ki se izvajajo 1 do 2 x tedensko. Za način in termine omenjenih srečanj se naknadno uskladimo s celotno skupino.

Trajanje: 64 ur

1.1 MODUL: OSNOVNI PROGRAM 1.DEL    Trajanje: 12 ur (8 ur delavnica, 4 ure mentoriranja)

(14. 11. 2020)

Najprej bomo spoznali celoten program izobraževanja, nato pa spoznali najnovejša pravila za izdelavo diagnostične oz. inicialne risbe. To nam bo omogočilo jasnejši vpogled predvsem v nerealizirane potenciale osebe, ki je risbo izdelala.

Sledila bo predstavitev procesa korekcije in sicer izdelava mini cikla, ki vključuje izdelavo prvih štirih korekcijskih risb. Dokazano namreč je, da že po izdelavi štirih korekcijskih risb, osnovanih na kompleksnih pravilih oziroma pravilih napredne korekcije, začutimo pozitivne notranje spremembe. Na delavnici bomo tako spoznali elemente in simbole ter njihove vibracije in izrisali mreže za izdelavo mini cikla. Ob koncu delavnice bo predstavljen tudi pomen in način izdelave dnevnika.

1.2 MODUL: OSNOVNI PROGRAM 2.DEL    Trajanje: 14 ur (8 ur delavnica, 6 ure mentoriranja)

(12. 12. 2020)

Podrobno bomo spoznali pomen linij in barv ter kako z njimi vplivamo na spreminjanje svojega notranjega stanja. Predstavljeni bodo tudi načini, kako lahko izvedemo trenutno korekcijo stanja. Nato bomo spoznali kratek ključ analize, ki nam bo služil za empirično branje oziroma analiziranje risb.

Kratek ključ je izdelala avtorica metode Tanzilija Polujahtova in omogoča poglobljeno empirično branje oz. analiziranje fraktalnih risb. Z izkušnjami in prakticiranjem postopoma razvijemo tudi intuitivno analizo, ki pomeni nadgradnjo empirične analize inicialnih fraktalov. Vse omenjeno bomo na delavnici izvedli v obliki praktičnih vaj.

1.3 MODUL: OSNOVNI PROGRAM 3.DEL    Trajanje: 14 ur (8 ur delavnica, 6 ure mentoriranja)

(16. 1. 2021)

Spoznali bomo veliki cikel napredne korekcije z vključenimi elementi in simboli ter njihovo vibracijo. Veliki cikel vključuje 21 fraktalnih risb po pravilih kompleksne, napredne korekcije in se priporoča med soočanjem z velikimi življenjskimi izzivi, saj nas izredno globoko podpre. Znanstveno je dokazano, da tisto kar ponovimo in utrdimo 21-krat, usvojimo in ponotranjimo. Na omenjeni delavnici bomo opravili tudi veliko praktičnih vaj, ki nam bodo omogočile lažjo izdelavo fraktalnih risb v procesu korekcije. Na koncu bodo izvedene vaje tako intuitivne kot empirične analize.

1.4 MODUL: UMETNIŠKI FRAKTALI    Trajanje: 12 ur (8 ur delavnica, 4 ure mentoriranja)

(13. 2. 2021)

Na delavnici bomo spoznali pet različnih form oziroma tehnik izdelave umetniških fraktalnih risb. Tako bomo izdelali Energijski odtis, ki je namenjen sprostitvi in vzpostavitvi stika s sabo. Ker mrežo izdelamo v zelo kratkem času, nastanejo predvsem velika polja, ki ob barvanju omogočajo sprostitev fizičnega telesa. Sledila bo zelo zanimiva tehnika Videti nevidno – let moje duše, katere namen je, da v kaosu iščemo red. V izrisani mreži najdemo motiv in na ta način postanemo senzitivnejši ter opazimo stvari, ki jih prej nismo bili sposobni videti. S tehniko Risanje motiva bomo ustvarili močnejšo sinhronizacijo z namero oziroma našimi cilji. Ob izdelavi fraktala se ustvari sinhronizacija misli in občutkov, da lažje udejanjimo svoje cilje.

V drugem delu delavnice bomo spoznali Fraktalno grafiko, ki nam omogoča povečati kreativnost in transformirati stereotipne vzorce ter fraktal Sierpinski, katerega namen je izboljšanje koncentracije, pozornosti in spomina.

DODATNI MODUL: OTROŠKI SVET FRAKTALOV (vodi: prof. Martina Kosec) Trajanje: 16 ur

(Dodatni modul za tiste, ki želijo delati z otroki – PO NAKNADNEM DOGOVORU S SKUPINO.)

IZPIT IN CERTIFIKAT 3. STOPNJE

Po zaključku obveznega programa se lahko pristopi k izpitu za pridobitev Cerifikata 3. stopnje.