IZDELAVA FRAKTALNE RISBE

“Be the change that you wish to see in the world.”
Mahatma Gandhi

Spoznajte fraktale in doživite čarobnost osebne rasti!

 

Metoda fraktalne risbe je nova oblika terapije oziroma pomoči z umetnostjo (ang. Art Therapy). Terapevtsko metodo je postavila Tanzilija Polujahtova, klinična in družinska psihologinja, ki dela in ustvarja v Rusiji.  Celotno ime metode se glasi “Fraktalna metoda analitične diagnostike, prognoziranja in korekcije človekovega stanja.“

Po letu 1991, ko je Tanzilija Polujahtova postavila omenjeno metodo je bilo izvedenih veliko kliničnih testov in študij, ki so dokazale, da so ljudje, ob izdelavi fraktalnih risb hitreje okrevali od različnih bolezni. Metodo je v Slovenijo prenesla prof. Martina Kosec iz Zagreba.

Metoda fraktalne risbe ne vpliva pozitivno le pri bolezenskem okrevanju, vpliva tudi na povečanje samozavesti in samospoštovanja, razvoj socializacije in komunikacije. Prav tako pomaga obnoviti oziroma vzpostaviti harmonijo in ravnovesje na vseh področjih življenja. Odgovarja na vprašanja, kako spoznati samega sebe, kako dostopati do informacij, ki so skrite v globini naše podzavesti, kako prepoznati in uresničiti svoje življenjske cilje, dosežke in se dvigniti na novo stopnjo v osebnem razvoju.

Fraktalna risba je energijska risba in njena vibracija prodira v naše telo, misli in spomine. Z risanjem fraktalov se odpiramo višji zavesti in osvobajamo kreativno energijo. Povezujemo se z višjim jazom, božanstvom v sebi, ki je izvor sreče, veselja, zadovoljstva in vseh duhovnih vrednot. V svetu abstraktnih barv in linij, pridemo do točke, ko misli izginejo. Ostaja le duh spojen z višjimi vibracijami. Z risanjem fraktalov preidemo v meditativno stanje v katerem obstaja samo harmonija in ravnovesje. Medtem, ko rišemo se spreminjamo in odpiramo novim možnostim, h kreativnemu pristopu do življenja in reševanja življenjskih izzivov.

Kdaj uporabiti metodo fraktalne risbe?

 • kadar imamo težave v medosebojnih odnosih
 • nakopičena negativna čustva (jeza, strah, krivda, bolečina …)
 • za krepitev samozavesti, samospoštovanja in samovrednotenje
 • ob stresnih izkušnjah
 • ko smo izgubili smisel življenja
 • po ločitvi, bolezni, izgubi ljubljene osebe
 • ko si prizadevamo za samouresničevanje in razvoj, zaživeti svoj ustvarjalni potencial
 • če imamo željo, da bi živeli polno, harmonično in srečno življenje

Vrste fraktalnih risb

Obstaja več različnih fraktalov:

 • inicialni in korekcijski fraktali, ki se izdelujejo, ko želi oseba doseči harmonijo in ravnovesje v svojem življenju in ko želi svoje življenje usmeriti v pravo smer.

Najprej se s pomočjo inicialnih fraktalnih risb izvede testiranje notranjega stanja, nato pa korekcija. Z analizo prvih treh inicialnih fraktalnih risb se lahko jasno opazi problem osebe, ki ga je narisala. Nato se z izdelavo ostalih fraktalnih risb, ki jih imenujemo korekcijske fraktalne risbe izvaja korekcija z namenom doseganja notranjega ravnovesja. Izdela se 18 fraktalnih risb, skupaj celoten cikel obsega 21 fraktalnih risb (3 inicialne in 18 korekcijskih).

 • fraktali namere – za izpolnitev določenega cilja – izdelujejo se, kadar želimo rešiti določen problem in se uporabljajo kot orodje za lažjo uresničitev določenega cilja
 • roka zdravja – izdelujejo se z namenom izboljšanja zdravja, okrevanja, ozdravitve
 • fraktalne mandale – se izdelujejo z namenom dosege ravnovesja, harmonije in enotnosti
 • umetniški fraktali – izdelujejo se za umetniško izražanje
 • fraktali v paru, skupinski fraktali – izdelujejo se z namenom druženja in skupne rasti in razvoja.

Za vse vrste fraktalov je osnovna metoda risanja enaka. Risba se izdela z zaprtimi očmi. Čas risanja osnovne risbe je odvisen od vrste fraktalne risbe. Po izdelavi risbe sledi barvanje polj z barvicami. Barve se izbirajo intuitivno, z zaprtimi očmi ali po namenu.

 

Informacije o izdelavi fraktalnih risb in tečajih

deja.muck@gmail.com            +386 (0) 40 828 641