METODA FRAKTALNE RISBE – ART THERAPY

Dobrodošli v svet FRAKTALNIH RISB!

Razvijte svoj polni potencial, osvobodite kreativnost, povečajte vitalnost, izboljšajte zdravje in medsebojne odnose ter spoznajte kdo v resnici ste in to preprosto, z risanjem!

 • Preizkusite novo metodo pomoči z umetnostjo. Naučite se kako lahko z enostavno metodo pomagate sebi in drugim pri oblikovanju in postavitvi svojega življenja.
 • Na delavnicah boste spoznali kako je mogoče videti svoje notranje stanje in kako na preprost način z linijo in barvo spremeniti tisto kar vam v življenju preprečuje, da se dvignete na višje stanje zavesti.
 • Na spletni strani lahko dostopite do informacij:
  • o metodi fraktalne risbe,
  • kaj so fraktali?
  • zakaj jih uporabljamo?

V kolikor imate vprašanja vezana na metodo fraktalne risbe se oglasite preko elektronskega naslova. Z veseljem vam bom odgovorila.

Informacije o izdelavi fraktalnih risb in tečajih

deja.muck@gmail.com            +386 (0) 40 828 641

IZDELAVA FRAKTALNE RISBE

“Be the change that you wish to see in the world.”
Mahatma Gandhi

Spoznajte fraktale in doživite čarobnost osebne rasti!

 

Metoda fraktalne risbe je nova oblika terapije oziroma pomoči z umetnostjo (ang. Art Therapy). Terapevtsko metodo je postavila Tanzilija Polujahtova, klinična in družinska psihologinja, ki dela in ustvarja v Rusiji.  Celotno ime metode se glasi “Fraktalna metoda analitične diagnostike, prognoziranja in korekcije človekovega stanja.“

Po letu 1991, ko je Tanzilija Polujahtova postavila omenjeno metodo je bilo izvedenih veliko kliničnih testov in študij, ki so dokazale, da so ljudje, ob izdelavi fraktalnih risb hitreje okrevali od različnih bolezni. Metodo je v Slovenijo prenesla prof. Martina Kosec iz Zagreba.

Metoda fraktalne risbe ne vpliva pozitivno le pri bolezenskem okrevanju, vpliva tudi na povečanje samozavesti in samospoštovanja, razvoj socializacije in komunikacije. Prav tako pomaga obnoviti oziroma vzpostaviti harmonijo in ravnovesje na vseh področjih življenja. Odgovarja na vprašanja, kako spoznati samega sebe, kako dostopati do informacij, ki so skrite v globini naše podzavesti, kako prepoznati in uresničiti svoje življenjske cilje, dosežke in se dvigniti na novo stopnjo v osebnem razvoju.

Fraktalna risba je energijska risba in njena vibracija prodira v naše telo, misli in spomine. Z risanjem fraktalov se odpiramo višji zavesti in osvobajamo kreativno energijo. Povezujemo se z višjim jazom, božanstvom v sebi, ki je izvor sreče, veselja, zadovoljstva in vseh duhovnih vrednot. V svetu abstraktnih barv in linij, pridemo do točke, ko misli izginejo. Ostaja le duh spojen z višjimi vibracijami. Z risanjem fraktalov preidemo v meditativno stanje v katerem obstaja samo harmonija in ravnovesje. Medtem, ko rišemo se spreminjamo in odpiramo novim možnostim, h kreativnemu pristopu do življenja in reševanja življenjskih izzivov.

Kdaj uporabiti metodo fraktalne risbe?

 • kadar imamo težave v medosebojnih odnosih
 • nakopičena negativna čustva (jeza, strah, krivda, bolečina …)
 • za krepitev samozavesti, samospoštovanja in samovrednotenje
 • ob stresnih izkušnjah
 • ko smo izgubili smisel življenja
 • po ločitvi, bolezni, izgubi ljubljene osebe
 • ko si prizadevamo za samouresničevanje in razvoj, zaživeti svoj ustvarjalni potencial
 • če imamo željo, da bi živeli polno, harmonično in srečno življenje

Vrste fraktalnih risb

Obstaja več različnih fraktalov:

 • inicialni in korekcijski fraktali, ki se izdelujejo, ko želi oseba doseči harmonijo in ravnovesje v svojem življenju in ko želi svoje življenje usmeriti v pravo smer.

Najprej se s pomočjo inicialnih fraktalnih risb izvede testiranje notranjega stanja, nato pa korekcija. Z analizo prvih treh inicialnih fraktalnih risb se lahko jasno opazi problem osebe, ki ga je narisala. Nato se z izdelavo ostalih fraktalnih risb, ki jih imenujemo korekcijske fraktalne risbe izvaja korekcija z namenom doseganja notranjega ravnovesja. Izdela se 18 fraktalnih risb, skupaj celoten cikel obsega 21 fraktalnih risb (3 inicialne in 18 korekcijskih).

 • fraktali namere – za izpolnitev določenega cilja – izdelujejo se, kadar želimo rešiti določen problem in se uporabljajo kot orodje za lažjo uresničitev določenega cilja
 • roka zdravja – izdelujejo se z namenom izboljšanja zdravja, okrevanja, ozdravitve
 • fraktalne mandale – se izdelujejo z namenom dosege ravnovesja, harmonije in enotnosti
 • umetniški fraktali – izdelujejo se za umetniško izražanje
 • fraktali v paru, skupinski fraktali – izdelujejo se z namenom druženja in skupne rasti in razvoja.

Za vse vrste fraktalov je osnovna metoda risanja enaka. Risba se izdela z zaprtimi očmi. Čas risanja osnovne risbe je odvisen od vrste fraktalne risbe. Po izdelavi risbe sledi barvanje polj z barvicami. Barve se izbirajo intuitivno, z zaprtimi očmi ali po namenu.

 

Informacije o izdelavi fraktalnih risb in tečajih

deja.muck@gmail.com            +386 (0) 40 828 641

 

KAJ SO FRAKTALI?

Naše telo in misli so del velikega fraktala, ki odraža celoto – fraktal univerzuma.

Začetki fraktalne geometrije segajo v 70. leta prejšnjega stoletja, ko je B. Mandelbrot začel objavljati prve rezultate svojega dela s področja fraktalov. Širši javnosti je osnove fraktalne geometrije predstavil v knjigi z naslovom The Fractal Geometry of Nature (Fraktalna geometrija narave), ki je izšla leta 1982. V njej je zbral mnogo primerov pojavljanja fraktalov v naravi: od rojenja zvezd v vesolju, avtomobilov na cesti, poti strele po nebu in dviganja cigaretnega dima do prepletanja žil v človeškem srcu ter geometrijskih oblik iz rastlinskega in živalskega sveta.

Fraktali so geometrijski objekti, katerih temeljna značilnost je samopodobnost in nejasna, nedoločljiva dimenzija. To pomeni, da z ustrezno povečavo dela fraktala dobimo fraktal, ki je podoben ali povsem enak izvornemu ali pa ga sestavljajo enaki geometrijski elementi kot izvorni fraktal. Fraktale je mogoče povečati neskončno mnogokrat in pri vsakem novem povečanju se vidijo podrobnosti, ki pred povečanjem niso bile vidne in količina novih podrobnosti je vedno približno enaka.

Pogosto jih srečamo v naravi. Krasen primer sta plod brokolija in list praproti – če ju razdelimo na dele so le ti enake oblike kot celota.

Tako kot lahko zakonitosti zlatega reza najdemo povsod na in v našem telesu, tako lahko najdemo tudi fraktale. Naše telo je del velikega fraktala, ki odraža celoto – fraktal univerzuma.

Naše misli in spomini so manjši deli fraktala univerzuma, v katerih se prav tako odraža celota. Vsak organ, tkivo, celica v telesu so prežeti z duhom, ki povezuje vse.

Z risanjem fraktala rišemo del sebe. Del večje celote. Zlijemo se z duhom, ki povezuje um, čustva in telo.

Fraktalna risba je kot mali del življenja in ta mali del prikazuje naše življenje – od rojstva do zdaj. Vsako polje v fraktalu predstavlja neko področje našega življenja.

 

Informacije o izdelavi fraktalnih risb in tečajih

deja.muck@gmail.com            +386 (0) 40 828 641

O MENI

Sem doktorica znanosti in redna profesorica na Naravoslovnotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, na Oddelku za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje. Rodila sem se leta 1971 in že v najstniških letih sta me poleg znanosti zanimali tudi umetnost in duhovnost. Osebnostno sem se razvijala skozi likovno umetnost; izražala sem se predvsem z risanjem portretov, saj sem vedno želela upodobiti trenutno čustveno stanje osebe. Poleg slikanja sem nenehno iskala pot k sebi s prebiranjem knjig za duševno-duhovni razvoj in z obiskovanjem različnih skupin ter delavnic za osebnostno rast.

V zadnjem času se osredotočam na raziskovanje metode fraktalne risbe, s katero me je »slučajno« povezal bioterapevt Marjan Ogorevc, vanjo pa me je vpeljala mentorica, prof. Martina Kosec iz Zagreba. Izdelava fraktalne risbe je zelo preprosta in vsakomur dostopna metoda, saj je osnovana na spontani risbi, sestavljeni iz linij in barv. Gre za eno od terapevtskih metod (samo)pomoči z umetnostjo avtorice Tanzilije Polujahtove, ki jo razvija in dopolnjuje že več kot 25 let.

Z uporabo metode fraktalne risbe sem sebi dokazala, da se lahko premaknejo meje možnega. Zaradi izredno močne pozitivne izkušnje ob uporabi pridobljenega znanja, ki lahko koristi vsakomur, metodo z velikim veseljem prenašam naprej. Sem nosilka certifikata Fractal method of diagnosis and correction of the human condition, ki sem ga prejela neposredno od avtorice metode, in predstavnica Slovenije v Mednarodnem združenju za razvoj in diseminacijo fraktalne metode »Projekcija« (The International Association for the development and dissemination of fractal method »Projection«). Metodo nadgrajujem in razvijam tudi sama, predvsem na področju izdelave energijskih fraktalnih portretov.

 

Informacije o izdelavi fraktalnih risb in tečajih

deja.muck@gmail.com            +386 (0) 40 828 641